انجمن علمی برق دانشگاه صنعتی شیراز

انجمن علمی برق دانشگاه صنعتی شیراز

آدرس

شیراز – بلوار مدرس – دانشگاه صنعتی شیراز – انجمن علمی برق

 

تلفن : 09919002809

کد پستی : ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلگرام : aeesutech@

دبیر انجمن : محمد امیر سلطانزاده

تمامی حقوق برای انجمن علمی برق دانشگاه صنعتی شیراز محفوظ است
X